דלג לתוכן דלג לפוטר

תשלום חוב מע״מ

חוק מס ערך מוסף נוקט בשיטת הגבייה העצמית של המס, היינו על העוסק/האזרח מוטלת האחריות לגבות מן הלקוח את המס המוטל על מחיר השירות או מחיר הממכר, ולהעבירו לשלטונות המס, בניכוי מס התשומות.

תפקידה של רשות המסים/אגף המכס והמע"מ להתמקד בפיקוח ובדיקה של הנתונים המדווחים על ידי העוסקים, ובכל מקרה בו עולה החשד, שמא הנתונים, אשר דווחו הינם חלקיים או כוזבים לזמן את העוסק לביקורת ו/או חקירה, ולפעול לגביית תשלום חוב מע"מ.

סמכויות מנהל מס ערך מוסף לגביית תשלום חוב מע"מ:

חוק מס ערך מוסף העניק למנהל מס ערך מוסף סמכויות משמעותיות לגביית תשלום חוב מע"מ, ובכלל זה:

א. הטלת סנקציות פליליות על אי תשלום חוב מע"מ וכן על אי ביצוע הוראות החוק העוסקות בגביית מס אמת.

ב. סמכויות חיפוש ותפיסת מסמכים, בנוסף לסמכות הרגילה לחקור ולקבל אינפורמציה מתאימה בגביית המס.

ג. הטלת סנקציות ואמצעי כפייה מנהליים בגין אי תשלום חוב מע"מ:

 • הטלת איסור לעסוק במכירת טובין או מתן שירות.
 • איסור הוצאת חשבונית.
 • עיכוב טובין ועיקול.
 • עיכוב יציאה מן הארץ.

ד. הטלת קנסות, ריבית והפרשי הצמדה על איחור בתשלום חוב מע"מ, וקנסות על אי ציות להוראות.

ה. שימוש בסמכויות הגבייה המיוחדות הקבועות בפקודת המסים גבייה.

ו. החוק מאפשר למנהל לגבות את המס מצדדים שלישיים אליהם הוברחו נכסי החייב על מנת להימנע מתשלום המס.

ז. החוק מתיר למנהל לגבות את המס במקרים מיוחדים גם מבעלי תפקידים שונים בחברה.

סמכות מנהל מס ערך מוסף להתחשב בעוסק החייב בתשלום חוב מע"מ:

לצד סמכויות האכיפה המשמעותיות, העומדות לרשות מנהל מס ערך מוסף, לשם גביית תשלום חוב מע"מ, עומדות לרשות המנהל סמכויות מנהליות להתחשב בעוסק החייב במס, להפחית את סכום חוב המס, ולאפשר הסרתו בפריסת תשלומים.

לעניין זה, סעיף 100 לחוק מס ערך מוסף מעניק למנהל את הסמכויות הבאות:

א. סמכות לוותר על קנסות.

ב. סמכות לוותר על ריבית והוצאות.

ג. סמכות לוותר, מטעמים מיוחדים על כפל מס.

ד. סמכות לוותר, מטעמים מיוחדים, על קנס פסילת ספרים.

ה. סמכות לוותר, מטעמים מיוחדים, על הפרשי הצמדה וריבית.

לרשות מנהל תחנת מע"מ עומדת סמכות מהותית נוספת, לפרוס את יתרת חובו של החייב לתשלומים. היקף התשלומים נתון לשיקול דעתו של מנהל תחנת מע"מ, ומוגבל ככלל ל-18 תשלומים. פריסה רחבה יותר, של היקף התשלומים טעונה את אישור הנהלת רשות המסים.

הזכות להשיג/לערער את החלטות מנהל מע"מ:

חוק מע"מ מכיר בעובדה, כי החלטת המנהל בשומה או בקביעה או בשאלות אחרות המסורות לשיקול דעתו, עשויה להיות שגויה או שרירותית.

לפיכך, החוק מקנה לחייב במס שתי זכויות עיקריות:

 • שלב א' – הזכות להשיג על השומה, ולהעמידה במבחן חוזר בפני הרשות.
 • שלב ב' – הזכות לערער על ההחלטה בהשגה, או על החלטה אחרת של המנהל, בפני בית המשפט, כערכאה שיפוטית ראשונה.

בנוסף, חוק מע"מ, מאפשר לחייב במס להגיש ערר לוועדה לקבילות פנקסים, כאלטרנטיבה נוספת לערעור המוגש לבית המשפט.

משרד עורך דין מע"מ שלומי קלימיאן:

ייצוג משפטי בהליכי מס אזרחיים כרוך במומחיות מיוחדת, לאור מורכבות חוקי המס והיותם עתירים בתקנות.

להחלטות המיסוי היוצאות תחת ידי רשות המסים השלכות משמעותית על קהל העוסקים ויש בהן, כדי להשפיע ישירות על חוסנם הכלכלי של העוסקים, ולעיתים אף על חירותם.

עורך דין מע״מ שלומי קלימיאן מחזיק במומחיות נרחבת ורבת שנים בהליכי מס ערך מוסף, ובהסדרת תשלום חוב מע"מ של לקוחות מקשת רחבה של עיסוקים.

עורך דין שלומי קלימיאן ניהל מחלוקות אזרחיות שונות מול רשויות המס הן אל מול תחנות מס ערך מוסף והן אל מול הנהלת רשות המסים, וזכה לשורה של הישגים ובכלל זה:

 • ביטול החלטות על הטלת כפל מס.
 • הפחתה משמעותית של שומות מס.
 • ביטול או הפחתה משמעותית של קנסות.
 • ביטול עיקולים על נכסי חייבים במס.
 • פריסת רחבה של תשלום חובות.

ליצירת קשר עם עו״ד קלימיאן, התקשרו: 03-5531914

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

השאר פרטים וניצור קשר לפגישת ייעוץ דיסקרטית

אולי יעניין אותך גם

עבירות מס

מהן עבירות מס? עבירות מס הינן עבירות שנעברו על פי אחד מחוקי המסים, ולהלן העיקריות שבהן: עבירות על פי חוק מס ערך מוסף תשל"ו –

לכתבה >

העלמת מס

מהי העלמת מס? העלמת מס הינה התנהגות רצונית ומכוונת המיועדת להקטנת נטל המס המוטל על הנישום, בדרכים ובאמצעים האסורים על פי החוק. לצורך העלמת המס,

לכתבה >
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן