דלג לתוכן דלג לפוטר

עבירות צווארון לבן

עורך דין צווארון לבן שלומי קלימיאן

עורך דין צווארון לבן שלומי קלימיאן, תובע בכיר לשעבר ברשות המסים, הינו בעל ניסיון רב, בייצוג חשודים ונאשמים, בעבירות צווארון לבן, ובכלל זה עבירות מסים, עבירות הלבנת הון, עבירות שוחד, עבירות מרמה ועבירות כלכליות.

מהן עבירות צווארון לבן?

עבירות צווארון לבן מוכרות בפסיקה ובספרות המשפטית, "כניצול משאבים מיוחדים, במשרות, בנכסים ובהשפעות פוליטיות, להפקת רווחים בלתי-חוקיים באמצעות שיטות הסוואה והטעיה ותוך כדי מניעת גילוי המעשה על-ידי הפעלת שליטה על מקורות המידע".

עבריינות הצווארון הלבן כוללת עבירות רבות ושונות, כגון: שוחד, עבירות מרמה, הונאה וזיוף, רישום כוזב, עבירות של מנהלים בתאגידים, עבירות מס, עבירות בניירות ערך, עבירות הלבנת הון.

מאפייני עבירות צווארון לבן:

  • עבירות צווארון לבן, הינן על פי רוב, נסתרות מן העין וקשות לגילוי. פעמים רבות קיים קושי רב באיתור מידע על עצם התרחשות העבירה, ולרוב חולפים חודשים ואף שנים עד אשר מתגלה דבר העבירה, אם בכלל.
  • ככלל, בעבירות צווארון לבן אין קורבן ספציפי. כך לדוגמא, באשר לעבירות של שחיתות ציבורית נקבע בפסיקה, כי הפגיעה היא באמון הציבור בעובדי הציבור ובטוהר המידות של פקידי הציבור.
  • עבירות צווארון לבן, בתחומי החברה והכלכלה הינן לרוב מתוחכמות, מסתייעות באמצעים מודרניים של הפקת מידע וקשות לגילוי. נזקיה קשים לחברה בכללותה, למשק הכלכלי ולאנשים הפרטיים הנפגעים ממנה במישרין.
  • מקובל לראות את עברייני הצווארון הלבן כעבריינים המשתייכים למעמד חברתי גבוה, אנשים נורמטיביים, ללא עבר פלילי; אלא שבפועל, עבריינות הצווארון הלבן מתבצעת על פי רוב, על ידי בני המעמד הבינוני.
   בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות מעורבות של גורמים עברייניים בביצוע עבירות צווארון לבן, ובכלל זה מעורבות של ארגוני פשיעה.
  • על פי רוב עברייני צווארון לבן אינם באים מרקע של דוחק ומצוקה כלכלית-קיומית ומתנאים סוציו-אקונומיים ירודים מתמשכים, העשויים להסביר לעתים את פשרה ואת מניעיה של עבריינות הרחוב בתחום הרכוש השכיחה והיומיומית בתחום הפלילי. עבריינות הצווארון הלבן באה דווקא ממקור של כוח ושררה, תחכום והשכלה ונכונות לנצל את חולשתו וחוסר האונים של הזולת כדי להאדיר כוח ועוצמה כלכלית.

הליכי חקירה בעבירות צווארון לבן:

עבירות צווארון לבן, הינן עבירות מורכבות, אשר נעברו בתחכום, על פי רוב במחשכים, ועל כן הינן קשות לגילוי.

גילוי העבירות מתבצע, על פי רוב, במסגרת הליכי חקירה ממושכים ומורכבים, הנערכים על ידי גופים מקצועיים, ובכלל זה חוקרי רשות המסים, חוקרי יחידת לה"ב 433 במשטרת ישראל וכן חוקרי יחידת החקירות הפליליות ברשות לניירות ערך, המלווים על ידי עורכי דין צווארון לבן מומחים.

חקירות צווארון לבן נערכות, לא פעם, במשך חודשים ארוכים ואף שנים. בחלק מן המקרים, מדובר בעבירות בינלאומיות, ולפיכך מתבצעים הליכי חיקור דין במדינות זרות, תוך שיתוף פעולה עם גורמי האכיפה במדינות הזרות.

בחלק ניכר מתיקי עבירות הצווארון הלבן, מתבצעות חקירות סמויות, רחבות היקף, בהן נעשה שימוש בהאזנות סתר, מעקבים, שימוש באמצעים טכנולוגיים והפעלת מקורות מודיעיניים.

התייחסות בתי המשפט לעבירות צווארון לבן:

בפסיקת בתי המשפט נקבע בעקביות, כי בכל הנוגע לעבירות צווארון לבן, יש להעדיף את אינטרס ההרתעה על פני אינטרסים הנוגעים לפרט, כגון שיקום, וזאת לנוכח הסכנה הגדולה הרובצת לפתחה של החברה, בשל העבריינות הכלכלית המתוחכמת, בשל הקושי והמורכבות שבאיתורה, וכן על מנת לבטא הוקעה ברורה של יסודות השחיתות וניצול עמדות הכוח, השליטה והמידע הכרוכים בביצועה.

בתי המשפט קבעו בעקביות, כי על המסר העונשי לשקף בבירור את תגובתה המחמירה של החברה על מעשים של הפרת נאמנות בשימוש בכספי הזולת תוך ניצול כוח המשרה.

חשיבות ייצוג על ידי עורך דין צווארון לבן מומחה:

עבירות צווארון לבן הינן על פי רוב עבירות בעלות מורכבות משפטית, כאשר חלק ניכר מתיקי עבירות המס, הינם תיקי עבי כרס, המחזיקים עשרות ואף מאות קלסרי חקירה.

עו"ד הלבנת הון מומחה יבחן יחד עמך את מצבך המשפטי, יחשוף בפניך את הסיכונים בפניהם הינך צפוי, וינחה אותך כיצד להתנהל בחקירה, באופן שבו תשמור על מלוא הזכויות המוקנות לך על פי חוק.

התערבותו של עו"ד הלבנת הון מומחה, יכולה למנוע, במקרים המתאימים, את המשך ההליכים המשפטיים הפליליים או לצמצם משמעותית את הנזק אשר עלול להיגרם לך, כתוצאה מן החקירה הפלילית.

התערבותו של עו"ד הלבנת הון מומחה, חיונית, גם בשלב השימוע הפלילי וכן לאחר הגשת כתב האישום, שכן בשלבים אלו, נדרשת מומחיות ייחודית והיכרות הן עם סדרי הדין הפליליים והן עם הוראות החוק והפסיקה, כמו גם עם דרכי העבודות ושיטות הפעולה של רשויות האכיפה.

משרד עורכי דין שלמה קלימיאן מומחה בייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות צווארון לבן:

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי מקיף בתחום ומלווה את הלקוחות לכל אורך ההליך, החל משלבי החקירה הראשונים, הליכי השחרור ממעצר, עובר לשלב השימוע, וכלה בניהול ההליך המשפטי בפני הערכאות המשפטיות.

בין לקוחות משרדנו נמצאים עובדי ציבור בכירים, עובדי חברות ממשלתיות, בכירים בחברות פרטיות, עורכי דין, רואי חשבון, קבלנים, אנשי עסקים וכן אנשים פרטיים, אשר נחשדו או שהוגש נגדם כתב אישום בעבירות צווארון לבן.

למשרדנו הצלחות רבות בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי צווארון לבן, ובכלל זה:

 • סיום הליכי חקירה, מבלי שננקטו כנגד לקוחות משרדנו הליכים משפטיים פליליים.
 • סיום הליכים משפטיים פליליים, ללא הגשת כתב אישום (לדוגמא: השתת כופר כסף, תשלום קנסות מנהליים).
 • סיום הליכים משפטיים בהם הוגשו כתבי אישום, בענישה מקלה, בין על דרך של הסדרי טיעון ובין על דרך של שמיעת הראיות.
 • שחרור ממעצר בתנאים מקלים.

אשר על כן, בכל מקרה בו אתם נחשדים או מואשמים בביצוע עבירות צווארון לבן, או שמא קיים חשש, כי אלו בוצעו בארגונכם, מומלץ, כי תפנו בהקדם האפשרי, לעורך דין צווארון לבן שלומי קלימיאן, לו ניסיון רב בתחום, כמו גם הישגים והצלחות מרשימים.

​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן