דלג לתוכן דלג לפוטר

עבירות מס הכנסה

עורך דין לענייני מס הכנסה שלומי קלימיאן

עורך דין לענייני מס הכנסה שלומי קלימיאן, תובע בכיר לשעבר ברשות המסים, בעל ניסיון עשיר ביעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני ערכאות משפטיות ובפני פקידי שומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות.

פעילות רשות המסים לאיתור עבירות מס:

רשות המסים פועלת, כל העת, במספר דרכים רב, לאיתור עבירות מס ונישומים/אזרחים, אשר אינם משלמים מסים כדין, בין אם מדובר באזרחים אשר פועלים כך מתוך רצון להתעשר ולהתחמק מתשלום מס, ובין אם מדובר באזרחים, אשר נקלעו למצוקה כלכלית ואין באפשרותם לעמוד בתשלום המסים.

דרכי העבודה של אגף מס הכנסה לאיתור עבירות מס:

אגף מס הכנסה פועל ללא לאות לאיתור עבירות מס, במגוון רחב של דרכים, ובכלל זה:

 • עריכת מבצעי ביקורת בבתי עסק על ידי מבקרי מס הכנסה.
 • השוואת רישומים של הנישום אל מול רישומים של בעלי קשרים עסקיים עמו, ומציאת אי התאמות ברישומים.
 • קבלת מידע סמוי, בדבר ביצוע עבירות מס, מאזרחים, אשר מונעים משיקולים שונים, כגון:
  סכסוך עסקי, סכסוך משפחתי, אזרחות טובה, נקמה.
 • קבלת מידע, בדבר ביצוע עבירות מס, מבנקים מרשויות שלטוניות מקבילות וממשטרת ישראל.

חקירות מס הכנסה:

עם גילוי חשד לביצוע עבירת מס, על פי פקודת מס הכנסה, תיפתח חקירה על ידי מפקחי פקיד השומה ו/או על ידי חוקרי פקיד שומה חקירות.
במסגרת הליך החקירה, יידרש הנישום בין ישירות ובין באמצעות מנהל החשבונות ו/או רואה החשבון המייצג להמציא למפקחים/לחוקרים את מלוא חומר הנהלת החשבונות או לחילופין מסמכים ספציפיים הנדרשים לצורך ברור החשד.


במידה ועולה חשד לביצוע עבירת מס מהותית, מתוך כוונה להשתמט מתשלום מס, קיימת סבירות גבוהה, כי רשות המסים תערוך הליכי חיפוש ותפיסה בבית העסק של הנישום, בביתו הפרטי ובנכסים השייכים לצדדים שלישיים.


במקביל יקרא הנישום לחקירה.

במסגרת הליך החקירה יבחן האם הנישום הפר את חובותיו על פי פקודת מס הכנסה, האם ביצע עבירות מס טכניות או שמא ביצע עבירות מס מהותיות.

העברת התיק לטיפול היחידות המשפטיות

בתום הליך החקירה יערך דו"ח סיכום חקירה, ויוחלט האם יש בסיס לחשד לביצוע עבירות מס על ידי הנישום, כי אז יועבר התיק לידי היחידות המשפטיות.

 

היה ונמצא, כי הנישום ביצע עבירות מס טכנית, כגון: אי רישום תקבול, אי הגשת דו"ח שנתי במועד, יועבר התיק לידי יחידות התביעות ברשות המסים, בהן מועסקים עורכי דין לענייני מס הכנסה.

 

היה ונמצא, כי הנישום ביצע עבירות מס מהותית, מתוך כוונה להתחמק מתשלום מסים, כגון שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות, השמטת הכנסות מדו"חות, יועבר התיק לטיפול יחידות הפרקליטות.

עורך דין לענייני מס הכנסה:

במידה והוזמנת לחקירה בפני חוקרי מס הכנסה ו/או נדרשת להמציא מסמכים לרשויות המס, טוב תעשה אם תפנה בדחיפות לעורך דין לענייני מס הכנסה מומחה.


עו"ד לענייני מס הכנסה יבחן יחד עמך את מצבך המשפטי, יחשוף בפניך את הסיכונים בפניהם הינך צפוי, וינחה אותך כיצד להתנהל בחקירה, באופן שבו תשמור על מלוא הזכויות המוקנות לך על פי חוק.

 

התערבותו של עו"ד לענייני מס הכנסה מומחה, יכולה למנוע, במקרים המתאימים, את המשך ההליכים המשפטיים הפליליים או לצמצם משמעותית את הנזק אשר עלול להיגרם לך, כתוצאה מן החקירה הפלילית.

 

התערבותו של עו"ד לענייני מס הכנסה מומחה, חיונית, גם בשלב השימוע הפלילי וכן לאחר הגשת כתב האישום, שכן בשלבים אלו, נדרשת מומחיות ייחודית והיכרות הן עם סדרי הדין הפליליים והן עם הוראות פקודת מס הכנסה, והפסיקה הרלוונטית.

עו״ד לענייני מס הכנסה שלומי קלימיאן מומחה בייצוג חשודים/נאשמים בעבירות מס הכנסה:

עו"ד לענייני מס הכנסה שלומי קלימיאן, תובע בכיר לשעבר ברשות המסים, הינו בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בניהול תיקי מסים, ובכלל זה תיקי מס הכנסה.

 

עו"ד שלומי קלימיאן, מייצג נאמנה נישומים המתדיינים אל מול רשות המסים ואל מול הפרקליטות. בין שלל הישגיו ניתן למנות את התוצאות הבאות:

 

 • סיום הליכים משפטיים פליליים מבלי שננקטו סנקציות פליליות כלל.
 • סיום הליכים משפטיים על דרך של תשלום כופר כסף או הטלת קנס מנהלי, מבלי שהוגש כתב אישום.
 • עיכוב הליכים לאחר הגשת כתב אישום.
 • המרת כתבי אישום בתשלום קנס מנהלי.
 • סיום הליכים משפטיים פליליים בענישה מקלה, בין על דרך של הסדרי טיעון ובין על דרך של ניהול הליכים משפטיים עד תום.
 • שחרור חשודים, ללא תנאי מעצר או בתנאי מעצר מקלים.
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן