דלג לתוכן דלג לפוטר

עורך דין מכס שלומי קלימיאן

פעילות רשות המסים לאיתור עבירות מכס:

רשות המסים, באמצעות חוקרים ועו”ד מכס מומחים, פועלת כל העת, על מנת לאתר מעורבים ביבוא טובין, שלא כדין ארצה ובמיצוי הדין עמם.

על פי רוב, יבוא טובין, שלא כדין, ארצה, נעשה, מן הטעמים הבאים:

• רצון להתחמק מתשלום מסי יבוא (מע”מ בייבוא, מכס ומס קניה).
• רצון לייבא ארצה טובין האסורים ביבוא.
• רצון לייבא ארצה טובין, תוך התחמקות מהגבלות הקשורות ביבואם, כגון: אישור מכון התקנים, אישור משרד הבריאות, אישור משרד התחבורה ועוד.

איתור עברייני מכס

לצורך איתור עבירות מכס, מפעילה רשות המסים מערך בדיקה ובקרה אנושי וטכנולוגי מתקדם בנמלי התעופה, בנמלי הים ובמעברי הגבול היבשתיים. מערך זה מונחה מקצועית, על ידי היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס, המונה עו”ד מכס מומחים.
במהלך השנים האחרונות נתפסו ונחקרו על ידי רשויות המכס אלפי אזרחים ויבואנים בחשד לביצוע עבירות מכס, ובכלל זה:

 • מעורבים ביבוא טובין שלא כדין דרך נמלי האוויר – הברחת זהב, הברחת סיגריות, הברחת טלפונים סלולריים, הברחת תכשיטים ושעונים, הברחת חפצי אומנות, הברחת משקאות אלכוהולים ועוד.
 • מעורבים ביבוא טובין שלא כדין דרך נמלי הים – הברחת טבק, הברחת טלפונים סלולריים, הברחת סיגריות, הברחת תרופות, הברחת אופניים חשמליים ועוד.
 • מעורבים ביבוא טובין שלא כדין טובין דרך דואר ישראל – פיצול הליכי יבוא, מתוך מטרה להסתיר יבוא מסחרי ולהציגו כיבוא אישי, דיווח כוזב על מהות הטובין וערכם.
 • מעורבים ביבוא טובין שלא כדין דרך מעברי היבשה – הברחת תכשיטים, הברחת זהב, הברחת טבק, הברחת טלפונים סלולריים ועוד.

בנוסף נחקרו יבואנים רבים, אשר הגישו הצהרות כוזבות לרשויות המכס באשר לערך הטובין המיובאים ולגבי מהות הטובין המיובאים.
כך לדוגמא, במהלך השנים האחרונות נחקרו מאות יבואני רכבים, בחשד להנמכת מחירי הרכבים, במסגרת הליך של יבוא אישי.

המעורבים בביצוע עבירות מכס:

בין המעורבים בביצוע עבירות מכס ניתן למנות:

 • חברות ויחידים.
 • אנשים נורמאטיביים, לצד עבריינים.
 • אזרחים מן השורה לצד עובדי ציבור ובכלל זה עובדי נמל, עובדי חברות תעופה, עובדי חברות ספנות, סוכני מכס, עובדי עמילויות מכס ועוד.

ההליכים בהם נוקטת רשות המסים כנגד היבאונים שהתנהלו, שלא כדין:

 • בסמוך לאיתור הליך ההברחה, מעוכבים המעורבים ביבוא החשוד ככזה, שבוצע שלא כדין, ובהמשך נלקחים לחקירה ובמידת הצורך להליכי מעצר.
 • בנוסף, נתפסים הטובין המוברחים ונפתח הליך לחילוטם ובהמשך להחרמתם.
 • הליכי החקירה בתחום עבירות המכס, הינם על פי רוב הליכי חקירה מורכבים, תחילתם בחקירה על ידי חוקרי היס”מ (יחידת סמים ומכס) הממוקמים בנמלי התעופה, בנמלי הים ובמעברים היבשתיים, והמשכם בהליכי חקירה משמעותיים הנערכים על ידי מחלקות החקירות של אגף המכס והמע”מ. חוקרי רשות המסים, מלווים כל העת על ידי עו”ד מכס מומחים, ובכלל זה עו”ד מכס, היושבים בבתי המכס, וכן עו”ד מכס, היושבים ביחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס.
 • בשנת 2023 החליטה רשות המסים להחמיר את מדיניות הענישה כלפי עברייני מכס, ולפיכך הקימה 2 יחידות מכס ארציות נוספות:
 • יחידת מכס אזרחית – ובה עו”ד מכס מומחים בטיפול בהליכים אזרחיים/מנהליים. יחידה זו מטפלת בתיקים אזרחיים, אשר טופלו בעבר על ידי עו”ד מכס מטעם הפרקליטות.
  יחידת מכס ארצית פלילית – ובה עו”ד מכס מומחים בטיפול בהליכים משפטיים פליליים. עו”ד מכס אלו נוספו על עו”ד מכס, העובדים ביחידה הארצית לתיקי מכס.  
 • במהלך השנים האחרונות אנו עדים לכמות גדולה יותר של תיקים בהם מוגשים כתבי אישום על ידי עו”ד מכס מומחים. לצד כתבי האישום, מסתיים עניינם של מאות עברייני מכס, על דרך של תשלום כופר כסף, וזאת בהתאם להמלצות עו”ד מכס מטעם הרשות. 
עו״ד מכס

חשיבות יעוץ ויצוג על ידי עורך דין מכס מומחה:

 • היה ונקראת לחקירה על ידי רשויות המכס בחשד ליבוא טובין ארצה שלא כדין, מן הראוי כי תפעל בהקדם האפשרי על מנת להתייעץ עם עורך דין מכס, הבקיא בחוקי המסים וברזי המשפט הפלילי. עורך דין מכס יבחן את מצבך המשפטי, יציג בפניך את התרחישים הצפויים במסגרת הליך החקירה, הליך תפיסת הרכוש והחיוב האזרחי הנלווה לתפיסה, ויגבש יחד עמך אסטרטגית הגנה ראויה.
 • עורך דין מכס מומחה יוכל לצמצם עד למינימום את הפגיעה בחירותך ובזכויותיך הקנייניות. לפיכך, במידה ונקראת לחקירה או קיים בלבך חשש מבוסס שמא תקרא בקרוב לחקירה, מן הראוי כי תיצור קשר בהקדם האפשרי עם עו”ד מכס מומחה.
 • עורך דין מכס מומחה המכיר את הליכי החקירה והמשפט הננקטים על ידי רשות המסים, ינהל הליך הידברות אפקטיבי על מול עו”ד מכס מטעם רשות המסים, באופן שיצמצם משמעותית את הפגיעה בחירותך ובזכויותיך הקנייניות.
 • ייצוג על ידי עורך דין מכס מומחה נדרש גם בשלבים מאוחרים יותר של ההליך הפלילי, הן לשם הגשת בקשות כופר, והן לשם ניהול הליכים משפטיים לאחר הגשת כתב אישום, ככל והוגש.

משרדנו מתמחה בייצוג בעבירות מכס:

עורך דין שלומי קלימיאן, יוצא היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים, הינו עו”ד מכס מומחה, בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בניהול הליכים משפטיים על פי פקודת המכס.

 

עורך דין מכס שלומי קלימיאן, ייצג נאמנה באלפי דיוני מכס, הן בהיבטים פליליים והן בהיבטים אזרחיים. בין שלל הישגיו ניתן למנות את התוצאות הבאות:

  • סיום הליכים משפטיים כנגד יבואנים בהיבט האזרחי, בלבד, ללא נקיטה בסנקציות פליליות.
  • סיום הליכים משפטים פליליים כנגד יבואנים על דרך של תשלום כופר כסף, ללא הגשת כתבי אישום.
  • הפחתה משמעותית של חיובי מסים, בעשרות אחוזים.
  • עיכוב הליכים לאחר הגשת כתבי אישום.
  • המרת כתבי אישום בתשלום קנס מנהלי.
  • סיום הליכים משפטיים פליליים בענישה מקלה, בין על דרך של הסדרי טיעון ובין על דרך של ניהול הליכים משפטיים עד תום.
  • שחרור חשודים, ללא תנאי מעצר או בתנאי מעצר מקלים.
  • שחרור תפוסים.
עבירות מכס
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button Skip to content