דלג לתוכן דלג לפוטר

מס ערך מוסף הליכים אזרחיים/מנהליים

משרד עו"ד שלמה קלימיאן מתמחה בייצוג עוסקים בהליכי מע"מ אזרחיים

ייצוג עוסקים אל מול רשויות מע"מ בהליכים אזרחיים

רשויות מס ערך מוסף באמצעות מחלקות הביקורת בתחנות מס ערך מוסף עורכות פיקוח הדוק אחר דיווח העוסקים ופעילותם.

תכיפות הדיווח ופשטות הגבייה

 • תקופה הדיווח לרשויות מס ערך מוסף הינה קצרה, אחת לחודש או לחודשיים, ומכאן שקיים מעקב שוטף אחר פעילות העוסק המדווח או הנמנע מדיווח.
 • הצמדת התשלום אל הדיווח, הופכת את הביקורת לפשוטה ומיידית.

סמכויות מנהל מע"מ לאכיפת החוק וגביית המסים

חוק מע"מ מעניק למנהל מע"מ סמכויות נרחבות, לצורך אכיפת החוק וגביית מסים, ובכלל זה:

 • סמכות להוציא שומה לפי מיטב השפיטה.
 • סמכות להוציא כפל מס על ניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות, שלא כדין.
 • סמכות לבטל עסקה מלאכותית או בדויה.
 • סמכות להוציא קביעת מס, לחייב במס שלא הגיש דו"ח תקופתי, או שהדו"ח התקופתי שלו לא נתקבל.
 • סמכות לאסור הוצאת חשבונית מס.
 • סמכות להטיל קנס על אי ניהול ספרים לפי התקנות.
 • סמכות להטיל קנס על איחור בהגשת דו"ח או אי תשלום מס במועד.
 • סמכות לאסור רישום כעוסק.

הזכות להשיג/לערער את החלטות מנהל מע"מ

חוק מע"מ מכיר בעובדה, כי החלטת המנהל בשומה או בקביעה או בשאלות אחרות המסורות לשיקול דעתו, עשויה להיות שגויה או שרירותית. לפיכך, החוק מקנה לחייב במס שתי זכויות עיקריות:

 • שלב א'- הזכות להשיג על השומה, ולהעמידה במבחן חוזר בפני הרשות.
 • שלב ב'- הזכות לערער על ההחלטה בהשגה, או על החלטה אחרת של המנהל, בפני בית המשפט, כערכאה שיפוטית ראשונה.

 

בנוסף, חוק מע"מ, מאפשר לחייב במס להגיש ערר לוועדה לקבילות פנקסים, כאלטרנטיבה נוספת לערעור המוגש לבית המשפט. עורך דין שלומי קלימיאן מומחה בייצוג עוסקים בהליכי מס ערך מוסף אזרחיים:
ייצוג משפטי בהליכי מס אזרחיים כרוך במומחיות מיוחדת, לאור מורכבות חוקי המס והיותם עתירים בתקנות. להחלטות המיסוי היוצאות תחת ידי רשות המסים השלכות משמעותית על קהל העוסקים ויש בהן, כדי להשפיע ישירות על חוסנם הכלכלי של העוסקים, ולעיתים אף על חירותם.


עורך דין שלומי קלימיאן מחזיק במומחיות נרחבת ורבת שנים בהליכי מס ערך מוסף.
עורך דין שלומי קלימיאן ניהל מחלוקות אזרחיות שונות מול רשויות המס הן אל מול תחנות מס ערך מוסף והן אל מול הנהלת רשות המסים, וזכה לשורה של הישגים ובכלל זה:

 • ביטול החלטות על הטלת כפל מס.
 • הפחתה משמעותית של שומות מס.
 • ביטול או הפחתה משמעותית של קנסות.
 • ביטול עיקולים על נכסי חייבים במס.
 • פריסת רחבה של תשלום חובות.
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן