דלג לתוכן דלג לפוטר

חשבוניות פיקטיביות

עורך דין שלומי קלימיאן בעל מומחיות ייחודית בתיקי מס, בהם נעשה שימוש בחשבוניות פיקטיביות

עורך דין שלומי קלימיאן, תובע בכיר לשעבר ברשות המסים/אגף המכס והמע"מ, בעל ניסיון וידע נרחב בדיני מסים, לרבות מומחיות ייחודית בסוגיית חשבוניות פיקטיביות 

 

עורך דין שלומי קלימיאן מייצג, בהצלחה מרובה, במספר רב של תיקי חשבוניות פיקטיביות, הן בהיבטים פליליים והן בהיבטים מנהליים/אזרחיים, בפני הערכאות המשפטיות השונות, ובפני נציגי רשות המסים. 

 

עורך דין שלומי קלימיאן צבר במהלך שנות פעילותו כסנגור וכתובע בכיר, שורה ארוכה של הצלחות יוצאות דופן, בתחום חשבוניות המס הפיקטיביות.  

מהן חשבוניות פיקטיביות?

חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין – בגין שירות או מכירה שנעשו למראית עין – קרויות חשבוניות פיקטיביות. 

 

קניית חשבוניות פיקטיביות ודיווח עליהן כתשומות משמעותן הקטנת סכום מס ערך מוסף (להלן – מע"ם) שעל העוסק לשלם, וכן הקטנת התשלומים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי, שכן השימוש בחשבוניות מס פיקטיביות, מביא להגדלת ההוצאות הרשומות והקטנת ההכנסה החייבת במס. 

 

השימוש והסחר בחשבוניות פיקטיביות גורמים לאוצר המדינה נזק של מיליארדי ש"ח בשנה, לפיכך רשות המסים, שמה לה למטרה, להילחם בתופעת החשבוניות הפיקטיביות, בכל הכלים העומדים לרשותה, הן במישור הפלילי והן במישור המנהלי.  

חשבוניות פיקטיביות נחלקות ל-2 סוגים עיקריים:

סעיף 38 לחוק מס ערך מוסף מקנה לעוסק זכות לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות מס, אשר הוצאו לו כדין. הסעיף מטיל על העוסק המעוניין לנכות את מס התשומות את החובה לוודא, כי החשבוניות הוצאו לו כדין. 

 

ככלל, קיימים 2 סוגי אירועים עיקריים המונעים מעוסק לנכות מס תשומות: 

1. כאשר אין מאחורי החשבונית כל עסקה, וכל מטרת הוצאת המסמך הנחזה לחשבונית מס, היא להטעות את רשות המסים על מנת להקטין את נטל חבות המס. להלן: חשבונית פיקטיבית.

 

2. כאשר עסקה בוצעה עבור עוסק, אולם חשבונית המס אשר סופקה לעוסק לא הייתה של הספק, אלא של צד שלישי, אשר לא סיפק את השירות ו/או מכר את הטוביןלהלן: חשבונית זרה. 

שימוש בחשבוניות פיקטיביות:

שעה שעסקינן בחשבונית פיקטיבית מן הסוג המתואר בחלופה הראשונה לעיל, אין כל מחלוקת, כי מסמך זה אינו בגדר חשבונית, אשר הוצאה כדין, ולפיכך מסמך זה אינו מותר בניכוי על ידי העוסק.

 

עוסק, אשר ניכה מס תשומות, שלא כדין, מתוך מטרה להתחמק מתשלום מס, מסתכן בפני האפשרות כי יוגש נגדו כתב אישום בעבירת מס מהותית על פי סעיף 117(ב)(5) לחוק מס ערך מוסף.

 

יתרה מזאת, חוק מס ערך מוסף מקנה לרשות המסים להטיל על עוסק, אשר ניכה תשומות על בסיס חשבוניות פיקטיביות, סנקציות אזרחיות חמורות, ובכלל זה, פסילת ספרים ותשלום כפל מס תשומות. 

שימוש בחשבוניות זרות:

ככלל, חשבוניות זרות נתפסות על ידי רשויות מע"מ ועל ידי בתי המשפט כחשבוניות פיקטיביות לכל דבר ועניין. 

 

בעבר, התקבלה על ידי בתי המשפט העמדה, כי במידה והעוסק, מנכה החשבוניות, לא ידע, באופן סובייקטיבי, כי עסקינן בחשבונית אשר הוצאה שלא כדין, לא היה שותף לקנוניה, ולא ידע על הפגמים שהחשבונית נגועה בהם, הרי שאז היה מקום להתיר לו לנכות את  מס התשומות.  

 

ברבות השנים, אומצה על ידי בית המשפט גישה מחמירה יותר, לפיה לא די באי ידיעת העוסק, כי מדובר בחשבונות זרות, אלא יש לעמוד גם בגדר מבחן אובייקטיבי לפיו העוסק יהיה זכאי לנכות את מס התשומות רק במידה וביצוע כל הבדיקות האפשרויות ונקט בכל האמצעים האפשריים לבדיקת זהותו של מבצע העבודה (מוציא החשבונית), בלי יכולת לחשוף את התרמית.  

על מנת שעוסק יכנס בגדר החריג המתיר ניכוי התשומות, עליו לעמוד, בתנאים הבאים, או למצער במרביתם:

1. הצגת הסכם בין הצדדים.  

 

2. הצגת אישור מרשם החברות על היות מוציא החשבוניות הבעלים של החברה ו/או מיופה כוח לפעול בשמה.  

 

3. הצגת תעודת זהות של מוציא החשבוניות.  

 

4. תשלום באמצעות המחאות למוטב בלבד.  

 

5. הצגת ראיות, בדבר ביצוע עבודה בפועל, כגון: רשימות פועלים, רשימות מפורטות אודות חומרים וכמויות וכו'.  

 

6. הצגת ראיות לכך, שמוציא החשבוניות היה נוכח באתרי העבודה בפועל.  

חשיבות הטיפול על ידי עורך דין המומחה בסוגיית חשבוניות מס פיקטיביות:

היה והינך נחשד במעורבות בשימוש בחשבוניות פיקטיביות, ומתנהלים כנגדך הליכים משפטיים פליליים ו/או מנהליים, בגין כך, קיימת חשיבות עליונה כי תפנה, בהקדם האפשרי, לקבל שירותי יעוץ וייצוג משפטי, מעורך דין המתמחה בתחום. המדובר בנישה משפטית, אשר טעונה הכרות מעמיקה עם חוקי המס, עם ההנחיות הפנימיות של רשות המסים, עם הפסיקה הרלוונטית, כמו גם עם דרכי העבודה ושיטות הפעולה של רשות המסים 

 

עורך דין מסים מומחה בעל ידע בתחום החשבוניות הפיקטיביות, ידע למזער את נזקך בצורה מיטבית, ובמקרים המתאימים, יצליח להביא לסיום ההליכים המשפטיים, ללא נקיטה בסנקציות פליליות ו/או מנהליות.  

משרד עו"ד שלמה קלימיאן בעל מומחיות ייחודית בתחום החשבוניות הפיקטיביות:

מזה תקופה של למעלה מ-15 שנים מייצג עו"ד שלומי קלימיאן, בהצלחה מרובה, בתיקי מס, בהם נעשה שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות. 

למשרדנו הצלחות רבות ויוצאות דופן בתחום, ובכלל זה: 

  • סיום הליכים משפטיים פליליים מבלי שננקטו סנקציות פליליות כלל. 
  • סיום הליכים משפטיים על דרך של תשלום כופר כסף, מבלי שהוגש כתב אישום.
  • סיום הליכים משפטיים פליליים בענישה מקלה, בין על דרך של הסדרי טיעון ובין על דרך של ניהול הליכים משפטיים עד תום.
  • שחרור חשודים, ללא תנאי מעצר או בתנאי מעצר מקלים.
  • הפחתה משמעותית של חיובי מסים, בעשרות אחוזים, וביטול סנקציות מנהליות, כדוגמת תשלום כפל מס. 
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן