דלג לתוכן דלג לפוטר

רשות המסים חידשה את נוהל גילוי מרצון לשנת 2018

בתאריך 13.12.2017 פרסמה רשות המסים הוראת שעה מעודכנת לנוהל גילוי מרצון.

נוהל גילוי מרצון מהווה הזדמנות ייחודית לנישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים, שעברו עבירות על חוקי המס, ובכלל זה לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם ולא שילמו מס עבורם, לתקן את הדיווחים ולדווח נתוני אמת.

לשם כך, רשות המסים, בתאום עם הפרקליטות מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון וזאת בהתאם לתנאים אשר נקבעו בנוהל גילוי מרצון.

נוהל גילוי מרצון חל על עבירות על פי החיקוקים הבאים:

 1. חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975.
 2. פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961 .
 3. פקודת המכס [נוסח חדש].
 4. חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט – 1949 .
 5. חוק מס קנייה (טובין ושירותים), תשי"ב- 1952
 6. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 .
 7. חוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2000 , כשעבירת המקור הינה עבירת מסים.

3 התנאים המרכזיים להגשת בקשה לגילוי מרצון:

 • גילוי מרצון מלא וכן, אשר נעשה בתום לב.
 • רשות המסים ו/או משטרת ישראל לא פתחו בחקירה או בדיקה בעניין המבקש, לפני מועד הגשת הפניה לגילוי מרצון.
 • עובר למועד הגשת הבקשה לגילוי מרצון, לא היה ברשות רשות המסים מידע באשר למידע המפורט בבקשה.

במקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן, כגון מחלה קשה, רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע מוקדם, כאמור לעיל.

הנוהל כולל, בין היתר, 2 מסלולים שנועדו להקל על הנישומים:

 • מסלול אנונימי – במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו של הנישום ופרטיו המלאים.
 • מסלול מקוצר – כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. עם אישור הבקשה, יונפק לפונה שובר תשלום. עם תשלום השובר במועד, תימסר לפונה הודעה שלא תיפתח נגדו חקירה פלילית בנוגע למידע שמסר.

במסלול המקוצר לא ניתן להגיש בקשות אנונימיות. כל ההוראות וההנחיות הקובעות את כל הליך הבקשה לגילוי מרצון כפי שפורסמו ע"י רשות המיסים, רלבנטיות גם להגשת הבקשה במסלול מקוצר וחלים גם עליה.

איך מגישים את הבקשה?

על בקשה לגילוי מרצון לכלול נתונים כלדקמן:

שנות המס הרלוונטיות.

מקור ההכנסה בצרוף מסמכים /או הוכחות מסודרות ורשמיות שיכולות לאמת את הטענות.

פירוט מדויק של היקף הסכום שהושמט ולא דווח.

אומדן עבור תשלומי המס וכמו כן כל מסמך רלוונטי שיתמוך בבקשה המוגשת.

לבקשה יצורף טופס הצהרה מאת המבקש.

נוהל גילוי מרצון נכנס לתוקף ביום 13.12.2017 ויחול עד ליום 31.12.19 , למעט המסלול האנונימי, אשר יחול עד ליום 31.12.18.

הנוהל הרשמי של גילוי מרצון הסתיים בתאריך 31.12.2019 יחד עם זאת, במידה ועוסק/נישום עומד בתנאים המהותיים הקבועים בנוהל גילוי מרצון, הרי שהדבר יכול לשמש לו כמגן בפני ניהול הליכים משפטיים פלילים, גם כיום, וזאת בנסיבות המתאימות.

משרד עורכי דין שלמה קלימיאן ושות' מתמחה בהגשת בקשות לגילוי מרצון. משרדנו דואג ללוות את הנישום לאורכו של כל ההליך, למן הגשת הבקשה הראשונית לרשויות המס, עובר לניהול משא ומתן אינטנסיבי אל מול נציגי רשויות המס, וכלה בחתימה על הסדרים, שיש בהם כדי להביא להסרת המחדל האזרחי, ולהימנעות מנקיטה בהליכים משפטיים פליליים על ידי הרשויות.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

השאר פרטים וניצור קשר לפגישת ייעוץ דיסקרטית

אולי יעניין אותך גם

עבירות מס

מהן עבירות מס? עבירות מס הינן עבירות שנעברו על פי אחד מחוקי המסים, ולהלן העיקריות שבהן: עבירות על פי חוק מס ערך מוסף תשל"ו –

לכתבה >

העלמת מס

מהי העלמת מס? העלמת מס הינה התנהגות רצונית ומכוונת המיועדת להקטנת נטל המס המוטל על הנישום, בדרכים ובאמצעים האסורים על פי החוק. לצורך העלמת המס,

לכתבה >
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן