דלג לתוכן דלג לפוטר

מהן עבירות מס?

עבירות מס הינן עבירות שנעברו על פי אחד מחוקי המסים, ולהלן העיקריות שבהן:

 • עבירות על פי חוק מס ערך מוסף תשל"ו – 1975 – סעיפים 117 – 119 לחוק מס ערך מוסף.
 • עבירות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] – סעיפים 215 – 220 לפקודת מס הכנסה.
 • עבירות על פי פקודת המכס [נוסח חדש] – סעיפים 211 – 212 לפקודת המכס.
 • עבירות על פי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] – סעיף 14 לפקודת היבוא והיצוא.
 • עבירות על פי חוק מס קניה(טובין ושירותים), תשי"ב-1952 – סעיף 22 לחוק מס קניה.

סוגי עבירות מס:

עבירות המס נחלקות ככלל ל-2 קבוצות:

קבוצה א' – עבירות מס מהותיות

עבירות שנעברו מתוך כוונה להשתמט מתשלום מסים. המחוקק התייחס אל עבירות אלו בחומרה רבה, וקבע עונשי מאסר ממושכים לצידן (עד 7 שנות מאסר, לגבי חלק מן העבירות).

בין העבירות המהותיות ניתן למנות עבירות כגון: שימוש בחשבוניות מס שהוצאו שלא כדין (חשבוניות פיקטיביות) במטרה להתחמק מתשלום מס או לסייע לאחר להתחמק מתשלום מס, הברחת טובין בכוונה להשתמט מתשלום מסי יבוא, הגשת דו"חות כוזבים לרשויות המס במטרה להתחמק מתשלום מס, השמטת הכנסה מדו"ח במטרה להתחמק מתשלום מס.

במסגרת התיקון שנערך בחוק איסור הלבנת הון, הוגדרו חלק ניכר מעבירות המס המהותיות, כעבירות מקור על פי חוק איסור הלבנת הון, ולפיכך, בנסיבות המתאימות, ייענש עבריין המס הן על פי חוקי המס והן על פי חוק איסור הלבנת הון, הקובע ענישה מחמירה ביותר, של עד 10 שנות מאסר וכן הוראות לחילוט רכוש.

קבוצה ב' – עבירות מס טכניות/בסיסיות

עבירות מס, אשר נעברו, שלא מתוך כוונה להשתמט מתשלום מסים, אלא מתוך ידיעה, כי העוסק/הנישום לא מילא אחר הוראות המיסוי, ככתבן וכלשונן.

בין העבירות הבסיסיות ניתן למנות עבירות כגון: אי הגשת דו"ח שנתי במועד, אי העברת כספים שנוכו במקור, אי דיווח במועד, אי הוצאת חשבונית כדין, הגשת דיווח חסר, עבירת מכס של מעבר במסלול הירוק חלף מסלול אדום ועוד.

מרבית עבירות המס הבסיסיות נקבעו כעבירות מנהליות לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985. משמעות הדבר היא, כי ככלל יוטל על מי שעבר את העבירה קנס מנהלי. נישום שהוטל עליו קנס מנהלי יכול לבקש להישפט, ואז יוגש כנגדו כתב אישום שיתברר בהליך פלילי רגיל. מקום בו העבירות שנעברו הן חמורות, רשאי התובע להחליט להגיש כתב אישום ולא להסתפק בהטלת קנס מנהלי.

יודגש, כי גם לצד עבירות המס הטכניות נקבעו עונשים משמעותיים, לרבות עונשי מאסר וקנסות כספיים.

היקף עבירות המס:

על פי פרסומי רשות המסים, היקף המס שנשמט כתוצאה מביצוע עבירות מסים נאמד בכ-40-50 מליארד ₪, מדי שנה.

ייחודן של עבירות המס:

 • בעבירות מס זהותו של העבריין, מבצע העבירה, מצויה בידי רשויות האכיפה. פעולות החקירה בהן נוקטות רשויות האכיפה מטרתן להשיג ידיעות על פרטי העבירות שבוצעו. מנגד, בעבירות פליליות רגילות, רשויות האכיפה מתחילות לפעול, כאשר נודע להן על ביצוע עבירות, והעבירות נתגלו אולם זהותו של העבריין אינה נודעת, ולפיכך מבקשת המערכת להשיג ידיעות על זהותו של העבריין, והיא עושה צעדים לתפיסתו.
 • ככלל, בעבירות מס, מספק העבריין, את הראיות המפלילות. העוסק/הנישום חייב לנהל רישומים, לקיים מערכת הנהלת חשבונות, ולשמור על מסמכים שעליהם ביסס את דו"חותיו לרשויות המס בדבר הכנסותיו והוצאותיו. חובות אלו מספקות, לעיתים קרובות, את החוט המוביל לחקירה הפלילית וגילוי עבירות המס.
 • ראיות על פעילות כלכלית של אדם נמצאת לא רק בידיו הוא, כי אם בידיים של צדדים אחרים לעסקה ושל גופים בנקאיים, לרבות נותני שירותי מטבע. השוואת הדיווחים של העוסקים השונים, כמו גם נתונים המתקבלים על ידי המוסדות הבנקאיים, יכולה להביא, על נקל, לאיתור עבירות מס.
 • עבירות מס הינן קלות יחסית לביצוע, זמינות והרווח לצידן מיידי.
 • עבירות המס לא נתפסות בציבור כבעלות קלון, נהפוך הוא חלק משמעותי מן האוכלוסייה רואה בתשלום המס, כפגיעה קשה בקניין, ובחובת הדיווח כפגיעה משמעותית בצנעת הפרט.
 • חוקי המסים קובעים כללי התנהגות שיטתיים קבועים ושגרתיים, אשר דורשים ציות שיטתי לחוקי המס באופן של קיום רישומים מסודרים, דיווח תקופתי, דיווח שנתי, ותשלום המס במועד. משטר ההתנהגות שדורשים חוקי המס הוא בשביל רבים מסובך מדי, דורש מאמץ קבוע ושיטתי וצורך זמן רב, ולפיכך יש הרואים בכך הצדק, להימנעות מקיום הוראות המס, ככתבן וכלשונן.

התייחסות בתי המשפט לעבירות מס:

בתי המשפט מתייחסים לעבירות המס בחומרה יתרה נוכח פגיעתן הישירה, בקופה הציבורית, ופגיעתן העקיפה, בכיסו של כל אזרח, ולאור חתירתן תחת ערך השוויון בנשיאת נטל המס.

לאור הלכה זו הותוותה בפסיקה מדיניות הענישה, לפיה יש לגזור את דינם של עברייני המס תוך מתן הבכורה לשיקולי ההרתעה, ולהעדיפם על פני נסיבותיו האישיות של הנאשם.

עוד נקבע, כי בגין עבירות אלו, אין להסתפק, ככלל, בהשתת עונש מאסר, אשר ירוצה בעבודות שירות, אלא יש למצות את הדין עם העבריינים באמצעות הטלת עונש מאסר בפועל, המלווה בקנס כספי.

בית המשפט העליון קבע כי עבירות המס אינן שונות מעבירות מרמה וגניבה אחרות, וכך לדוגמא באו הדברים לידי ביטוי בע"פ 624/80 חברת וייס ארנסט בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(3) 211, 218 (1981), שם נקבע כי: "..צווארונו של עושה העבירה הזו [עבירת המס] אינו 'לבן', והריהו כצווארונו של כל פורץ ושודד, שהאחד שודד את קופתה של המדינה, והאחד שודד את קופתו של הפרט".

עורך דין שלומי קלימיאן מומחה בייצוג חשודים/נאשמים בעבירות מס:

עו"ד שלומי קלימיאן, תובע בכיר לשעבר ברשות המסים, הינו בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנים בניהול תיקי עבירות מסים, ובכלל זה: מע"מ, מס הכנסה, מכס ומס קניה.

עו"ד לענייני עבירות מס שלומי קלימיאן, מייצג נאמנה ובהצלחה מרובה, עוסקים ונישומים המתדיינים אל מול רשות המסים ואל מול הפרקליטות. בין שלל הישגיו ניתן למנות את התוצאות הבאות:

 • סיום הליכים משפטיים פליליים מבלי שננקטו סנקציות פליליות כלל.
 • סיום הליכים משפטיים על דרך של תשלום כופר כסף או הטלת קנס מנהלי, מבלי שהוגש כתב אישום.
 • עיכוב הליכים לאחר הגשת כתב אישום.
 • המרת כתבי אישום בתשלום קנס מנהלי.
 • סיום הליכים משפטיים פליליים בענישה מקלה, בין על דרך של הסדרי טיעון ובין על דרך של ניהול הליכים משפטיים עד תום.
 • שחרור חשודים, ללא תנאי מעצר או בתנאי מעצר מקלים.

צרו קשר עם משרדנו בטלפון: 03-5531914

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

השאר פרטים וניצור קשר לפגישת ייעוץ דיסקרטית

אולי יעניין אותך גם

העלמת מס

מהי העלמת מס? העלמת מס הינה התנהגות רצונית ומכוונת המיועדת להקטנת נטל המס המוטל על הנישום, בדרכים ובאמצעים האסורים על פי החוק. לצורך העלמת המס,

לכתבה >

עבירות מרמה

עבירות מרמה הינן עבירות ייחודיות, במרכזן ניצבת ההטעיה של המרמה, ובעקבותיה הטעות של הקורבן. בשל עבירות המרמה נגרם נזק לרכושו של הקורבן, או לרכושו של

לכתבה >
​יעוץ, ליווי וייצוג עוסקים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מע"מ טכניות ומהותיות, בפני תחנות מע"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יעוץ, ליווי וייצוג יבואנים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מכס טכניות ומהותיות, בפני בתי המכס, יחידות היס"מ, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג נישומים, חברות ויחידים החשודים ו/או נאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה טכניות ומהותיות, בפני פקידי השומה, יחידות החקירות, התביעה והפרקליטות. ייצוג בפני ערכאות משפטיות.
יצוג עוסקים בהליכי ביקורת, כפל מס, קביעת מס, שומה ופסילת ספרים בפני תחנות מע"מ. ייצוג בהליכי ערעור בפני הערכאות המשפטיות. ​
מתן סיוע משפטי מקיף לנחקרים ולחשודים בעבירות הלבנת הון. ייצוג אל מול יחידות החקירות של רשות המסים ומשטרת ישראל. ייצוג בפני ערכאות משפטיות. ​
יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בהליכי חקירה, חיפוש ותפיסה, כמו גם בהליכי מעצר ימים והליכי מעצר עד תום ההליכים. זמינות מיידית במקרים דחופים. ​
הגשת בקשות לגילוי מרצון מטעם נישומים, עוסקים, יחידים, ובעלי תפקידים בתאגידים, אשר לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם, מתוך מטרה לשלם את המס הנדרש ולזכות לחסינות מפני הליכים פליליים. ​
למשרדנו מומחיות ייחודית בייצוג קבלנים, נותני שירותים, עוסקים ויחידים החשודים ו/או נאשמים בניכוי ו/או הוצאה של חשבוניות פיקטיביות.​
עריכת בקשות כופר והגשתן לגורמים הממונים ברשות המסים, בעבירות על פי חוק מע"מ, פקודת המכס, פקודת מס הכנסה וחוק מס קניה, תוך הימנעות מרישום פלילי. ​

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן