דלג לתוכן דלג לפוטר

סיפורי הצלחה – נחשד בניכוי שיטתי של חשבוניות פיקטיביות בסכום מופחת

י.מ. נחשד בניכוי שיטתי של חשבוניות פיקטיביות, בסכום של למעלה מ-65 מיליון ₪, במסגרת 2 תיקי חקירה.

הודות לטיפול משרדנו הופחת סכום החשבוניות לסך של 12 מיליון ₪, בלבד.

 

י.מ. פנה אל משרדינו מצויד בהודעת שימוע על פי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ובטיוטת כתב אישום, בה סכום המס עמד על כ- 40 מיליון ש"ח.

 

משרדנו פנה אל נציגי היחידה התובעת בבקשה לקבל את ליבת חומר החקירה לקראת הליך השימוע.

 

עם העברת החומר, נבחנה בצורה מעמיקה ודקדקנית אחריותם של י.מ והחברה בה שימש כבעלים ומנהל רשום.

 

במסגרת הליך השימוע העלה משרדנו שורה של נימוקים משפטיים המאיינים חלק ניכר מן החשדות, אשר יוחסו לי.מ וכן הועלו שורה של טעמים המצדיקים הקלה בעונשו, לרבות: סתירות מהותיות בעדויות עדי תביעה מרכזיים, מחדלי חקירה מהותיים אשר נפלו תחת ידי היחידה החוקרת, שיהוי ממושך בטיפול היחידה התובעת, אכיפה בררנית מצד הרשות ועוד.

 

בתום הליך השימוע קיבלה היחידה התובעת חלק הארי של הטיעונים המשפטיים, אשר הועלו על ידי משרדנו, ולפיכך הוגש כתב אישום מוסכם, במסגרת הסדר טיעון, בו סכום המס עמד על סך של כ- 900,000 ₪, בלבד.

 

לאחר גיבוש ההסדר המשיך י.מ לנכות תשומות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-25 מיליון ₪ נוספים, באמצעות חברה אחרת, תחת בעלותו.

 

משרדנו נדרש שוב, לפתוח במשא ומתן אל מול נציגי התביעה, בסופו הסכימה התביעה להגיש כתב אישום נוסף על סכום מס של כמיליון ₪ בלבד.

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן