דלג לתוכן דלג לפוטר

חשבוניות פיקטיביות

סיפורי הצלחה – הסדר טיעון אל מול המדינה לפיו י.א ירצה עונש של עבודות שירות בלבד

כנגד י.א, עוסק בתחום הבנייה, הוגשו 2 כתבי אישום נפרדים: האחד, בגין שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות בסכום של למעלה מ-3 מיליון ₪ והשני, בגין אי דיווח במועד ואי תשלום מס בגין עסקאות בסכום של 1.4 מיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו נחתם הסדר טיעון אל מול המדינה לפיו י.א ירצה עונש של עבודות שירות בלבד.  

סיפורי הצלחה – הסתיימו הליכי החקירה והביקורת ללא חיוב אזרחי וללא נקיטה בסנקציות פליליות

כנגד ה.כ. ו-ה.ה., בעלי משרד רואי חשבון, התנהלו הליכי חקירה וביקורת בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום מס של מיליוני ₪. הודות לטיפול משרדנו הסתיימו הליכי החקירה והביקורת ללא חיוב אזרחי וללא נקיטה בסנקציות פליליות.   כנגד ה.כ. ו-ה.ה., רואי חשבון מן המרכז, נפתחו הליכי ביקורת על ידי מספר תחנות מע"מ ובהמשך על ידי מחלקת

סיפורי הצלחה – עונש אשר ירוצה על דרך של עבודות שירות

כנגד מ.ד, עוסק בתחום הסיעוד, נערכה חקירה בחשד לניכוי חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף מס של למעלה מ-4 מיליון ₪. הודות לטיפול משרדנו תוקן כתב האישום והועמד על סך של כ0.6 מיליון ₪, עוד הוסכם, כי על מ.ד. יושת עונש אשר ירוצה על דרך של עבודות שירות.   מ.ד נחקר בחשד להעסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד,

סיפורי הצלחה – נחשד בניכוי שיטתי של חשבוניות פיקטיביות בסכום מופחת

י.מ. נחשד בניכוי שיטתי של חשבוניות פיקטיביות, בסכום של למעלה מ-65 מיליון ₪, במסגרת 2 תיקי חקירה. הודות לטיפול משרדנו הופחת סכום החשבוניות לסך של 12 מיליון ₪, בלבד.   י.מ. פנה אל משרדינו מצויד בהודעת שימוע על פי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ובטיוטת כתב אישום, בה סכום המס עמד על כ- 40

סיפורי הצלחה – נ.ע

נ.ע. נאשם בעל עבר פלילי מכביד, הואשם בהפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-7.5 מיליון ₪, נשלח ל-8 חודשי מאסר בפועל, בלבד ולקנס מינורי בסך 25,000 ₪, ללא הסרת המחדל האזרחי.   נ.ע. בעלים של חברת לאספקת פועלים, בעל עבר פלילי מכביד, הואשם בהוצאת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום העולה על 7.5 מיליון ₪.  

סיפורי הצלחה – טיפול במישור האזרחי ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים

ביקורת בחשד לניכוי תשומות פיקטיביות בהיקף עסקאות של למעלה ממיליון ש"ח הסתיימה במישור האזרחי ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים.   שני אחים מאזור המרכז, המנהלים חברת בניה, נקראו להליך של ביקורת בפני תחנת מע"מ.   במסגרת הליך הביקורת עלה החשד, כי האחים באמצעות החברה שבבעלותם, ניכו תשומות על בסיס חשבוניות פיקטיביות, אשר נתקבלו ממספר קבלני

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן