דלג לתוכן דלג לפוטר

outright

מס ערך מוסף הליכים אזרחיים/מנהליים – הרחבה

מס ערך מוסף הינו מס עקיף, המוטל בישראל, על הצריכה הפרטית והציבורית. מס ערך מוסף הינו בעל מאפיינים ייחודיים, כדלקמן: בסיסו רחב ביותר, שכן הוא מוטל על כל סוגי הפעילות הכלכלית, על עסקאות במיטלטלין ובמקרקעין, בסחורות, בשירותים ובייבוא. תכיפות הדיווח ופשטות הגבייה. תקופה הדיווח הינה קצרה, אחת לחודש או לחודשיים, ומכאן שקיים מעקב שוטף אחר

הלבנת הון – הרחבה

בשנת 2000 נחקק חוק איסור הלבנת הון. על פי דברי ההסבר לחוק, מטרתו של החוק נועדה ליתן כלים לרשויות האכיפה במאבק הבינלאומי בעבריינות, במיוחד בעבריינות בתחום הסמים המסוכנים ובפשעים חמורים אחרים. הלבנת הון הוגדרה בסעיף 3 לחוק, כעשיית פעולה ברכוש אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו את

עבירות מכס טכניות ועבירות מס מהותיות

עו״ד מכס

עבירות מכס טכניות עבירות המכס הטכניות מכונות גם עבירות מסלול ירוק ומסלול אדום, ומפורטות בתקנות המכס. הנכנס לישראל דרך נמל התעופה בן גוריון, שדה התעופה ירושלים (עטרות), שדה התעופה חיפה, נמל ים אשדוד ונמל ים חיפה, ודרך מסופי המעבר היבשתיים עם מצרים – רפיח, ניצנה וטבה ועם ירדן – נהר הירדן ויצחק רבין, מחויב ליתן

עבירות מס טכניות ועבירות מס מהותיות

במערכת המסים שבהם נושא משלם מס, מס הכנסה הוא הנטל העיקרי, בהיותו מוטל על בסיס רחב ביותר, מבחינת סוגי ההכנסות ומבחינת צורות הפעילות העסקית.   מס הכנסה מוטל על כל צורות הפעילות העסקית : עסקו של יחיד, אגוד של יחידים, חברת וצורות נוספות של תאגידים. עבירות מס טכניות עבירות מס טכניות הן עבירות שבוצעו ללא

מס הכנסה – ביקורת על ניהול פנקסי חשבונות – ביקורת על ניהול ספרים

סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, מעניק לרשות המסים סמכות לחייב נישומים, לנהל פנקסי חשבונות על הכנסתם הנובעת מעסק או ממשלח יד. בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973, נקבע, כי חובת ניהול מערכת פנקסי חשבונות חלה, ככלל, על כל הנישומים אשר להם הכנסה מעסק או ממשלח יד. הפיקוח על ניהול פנקסי חשבונות: הפיקוח על ניהול

עבירות מס ערך מוסף – מערכת הדיווח המקוון ככלי לחשיפת עברייני מס

החל משנת 2010 מוטלת חובה על ציבור העוסקים ומייצגיו להגיש דיווח מפורט לרשויות מס ערך מוסף, בתדירות חודשית, באופן מקוון וחתום בחתימה אלקטרונית מאושרת. במסגרת הדיווח המפורט, נדרשים העוסקים לדווח לרשות המסים, אחת לחודש, על כל פרטי חשבוניות המס שהוציאו ללקוחותיהם – מע"מ העסקאות, ועל כל פרטי חשבוניות המס שהוצאו להם – מע"מ התשומות. מערכת

עבירות מכס – פעילות רשות המסים למניעת הברחות

אגף המכס והמע"מ ברשות המסים אחראי להבטחת חוקיות היבוא והיצוא. אחת ממטרותיו העיקריות של האגף הינה מניעת הברחות. על פי החלטת ממשלה מיוני 1994 הוקמה באגף המכס והמע"מ יחידת מטה למניעת הברחות סמים, שכפופים לה מדורים בבתי המכס, המכונים מדורי יס"מ. מדורי היס"מ פועלים בנמרצות לאיתור הברחות, ובמהלך השנים האחרונות, אותרו, ונתפסו טובין מוברחים, בהיקפים

רשות המסים חידשה את נוהל גילוי מרצון לשנת 2018

בתאריך 13.12.2017 פרסמה רשות המסים הוראת שעה מעודכנת לנוהל גילוי מרצון. נוהל גילוי מרצון מהווה הזדמנות ייחודית לנישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים, שעברו עבירות על חוקי המס, ובכלל זה לא מסרו דיווח מסודר על הכנסותיהם ולא שילמו מס עבורם, לתקן את הדיווחים ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתאום עם הפרקליטות מוכנה להתחייב

עבירות מס – המרת כתב אישום בתשלום קנס מנהלי

חשוד בביצוע עבירות מס טכניות ואף נאשם בביצוע עבירות מס טכניות רשאים, בנסיבות המתאימות, להגיש בקשה להמרת החשדות/האישומים העומדים כנגדם בתשלום קנס מנהלי. הבסיס החוקי לבקשה הינו חוק העבירות המנהליות, המאפשר להטיל קנס מנהלי על עבריין, במקום להעמידו לדין. עם תשלום הקנס המנהלי רואים את החשוד ו/או הנאשם כמי שנענש וריצה את עונשו. מספר עבירות

חקירות מס הכנסה – כללי התנהגות

במידה וזומנת לביקורת או חקירה על ידי חקירות מס הכנסה, קיימת חשיבות עליונה, כי תשמור על כללי התנהגות בסיסיים בחקירה. שמירה על כללים אלו, יש בה כדי להגן על חירותך ועל זכויותיך הקנייניות. מנגד, אי שמירה על הכללים עלולה להביאך למצב בו רשויות האכיפה ימצו עמך את מלוא חומרת הדין, ותחויב בתשלום מס בסכום משמעותי.

עבירות מיסים – המרת כתב אישום בתשלום כופר כסף

אדם ו/או חברה אשר נחקרו על ידי רשות המסים בחשד לביצוע עבירות מס, ונמצא כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתם לדין, יכולים להיחלץ, בנסיבות המתאימות, מכתב אישום ומהרשעה בפלילים, וזאת באמצעות הגשת בקשה לסיום עניינם בדרך של תשלום כופר כסף. סמכותה של רשות המסים להמיר העמדתו של חשוד בעבירות מסים לדין, בתשלום כופר כסף, מפורטת בחוקי

מס ערך מוסף הליכים אזרחיים/מנהליים

מס ערך מוסף הינו מס עקיף, המוטל בישראל, על הצריכה הפרטית והציבורית. מס ערך מוסף הינו בעל מאפיינים ייחודיים, כדלקמן: בסיסו רחב ביותר, שכן הוא מוטל על כל סוגי הפעילות הכלכלית, על עסקאות במיטלטלין ובמקרקעין, בסחורות, בשירותים ובייבוא. תכיפות הדיווח ופשטות הגבייה. תקופה הדיווח הינה קצרה, אחת לחודש או לחודשיים, ומכאן שקיים מעקב שוטף אחר

המלצות

backtotop
X
Call Now Button דילוג לתוכן