סיפורי הצלחה – טיפול במישור האזרחי בלבד, ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים וללא תשלום כופר