סיפורי הצלחה – שוחרר מ.ד בסיומה של החקירה, מבלי שנעצר