סיפורי הצלחה – טיפול במישור האזרחי ללא נקיטה בהליכים משפטיים פליליים