סיפורי הצלחה – עונש מקל של מאסר על תנאי וקנס כספי בסך של 1,000 ₪, בלבד