סיפורי הצלחה – הסתיימו הליכי החקירה והביקורת ללא חיוב אזרחי וללא נקיטה בסנקציות פליליות