סיפורי הצלחה – הסדר טיעון מקל לפיו ש.ס. ירצה 3 חודשי עבודות שירות בלבד