סיפורי הצלחה – הסדר טיעון אל מול המדינה לפיו י.א ירצה עונש של עבודות שירות בלבד