סיפורי הצלחה – תשלום כופר כסף, ללא הגשת כתב אישום, תוך השבת הטובין