עבירות מע"מ

יעוץ וייצוג בעבירות מע"מ

פעילות רשות המסים לאיתור עברייני מס:
רשות המסים פועלת, כל העת, במספר דרכים רב, לאיתור עוסקים, אשר אינם משלמים מסים כדין.
עוסקים אשר אינם משלמים מיסים נחלקים ל-2 קבוצות עיקריות:

• קבוצה א' – עוסקים/אזרחים נורמאטיביים, אשר אינם מדווחים ו/או משלמים מסים כדין, בשל מצוקה כלכלית ו/או נסיבות אישיות קשות, המונעות מהם לעמוד בחיובים על פי החוק. רשות המסים מתייחסת אל הנמנים על קבוצה זו, ככאלו שביצעו עבירות מס טכניות.

• קבוצה ב' – עברייני מס, אשר פועלים מתוך רצון להתחמק מתשלום מסים. רשות המסים מתייחסת אל הנמנים על קבוצה זו, ככאלו שביצעו עבירות מס מהותיות.

עם גילוי חשד לביצוע עבירות על פי חוק מס ערך מוסף, נפתח ברשות המסים תיק גילוי עבירה, ועניינו של העוסק נבחן בקפידה.

שלב א' – הליך ביקורת

על פי רוב, עניינו של העוסק נבחן תחילה על ידי מחלקת הביקורת בתחנות המע"מ.
• העוסק, בין ישירות ובין באמצעות מנהל החשבונות ו/או רואה החשבון המייצג, יידרש להמציא למבקרי מע"מ את מלוא חומר הנהלת החשבונות ו/או מסמכים ספציפיים הנדרשים לצורך ברור החשד.
• מבקרי מע"מ יבחנו את המידע, אשר נמסר על ידי העוסק ויצליבו מידע זה, עם מידע המצוי בידי רשויות מס ערך מוסף (מידע שהתקבל מעוסקים אשר התקשרו עם העוסק הנבדק, מידע שהתקבל מבנקים ועוד).
• בהמשך יקרא העוסק לחקירה בפני המבקר המטפל בתיק, שיכול ותהא תחת אזהרה.

היה ונקראת להליך של ביקורת על ידי רשות המסים, טוב תעשה אם תפנה בהקדם האפשרי לעורך דין מומחה מס ערך מוסף, על מנת שיבחן את מצבך המשפטי, ינחה אותך כיצד להתנהל בהליך הביקורת, ואף ינהל הליך הידברות אל מול תחנת מע"מ.

להתנהלותך בשלב זה, חשיבות מכרעת, ויש בה כדי להפחית בצורה ניכרת את הסיכון בפניו אתה עומד.

שלב ב' – הליך חקירה

• במידה והליך הביקורת העלה, כי העוסק לא קיים את הוראות מס ערך מוסף, ייחקר העוסק תחת אזהרה.
• בשלב זה יובהר לעוסק, כי הוא נחקר בחשד לביצוע עבירות על פי חוק מס ערך מוסף, כי הוא זכאי להיוועץ בעורך דין, וכי זכותו לשמור על השתיקה, אולם יהא בכך כדי לחזק את הראיות כנגדו.
• במסגרת הליך החקירה תחת אזהרה ייבחנו מבקרי רשות המסים, האם אי מילוי הוראות החוק נעשה מתוך רצון להתחמק מתשלום מס ערך מוסף, או שמא הדבר נעשה בהיסח הדעת, או בשל העדר יכולת כלכלית.
• היה ויסתבר למבקרי רשות המסים, כי מדובר בתיק חקירה מהותי ומשמעתי, יצטרפו לחקירה, לצד המבקרים, חוקרים ממחלקות החקירות של רשות המסים.
• בתום החקירה יוחלט האם קיים בסיס לחשד והתיק יועבר להמשך טיפול על ידי המחלקה המשפטית, לקראת הגשת כתב אישום.

במידה והוזמנת לחקירה תחת אזהרה, בפני חוקרי רשות המסים, טוב תעשה אם תפנה בדחיפות לעורך דין מסים מומחה. עורך דין מסים יבחן יחד עמך את הסיכונים בפניהם אתה עומד, ידריך אותך לקראת השאלות אשר תשאל, ויעמיד אותך על זכויותיך על פי חוק.

לדרך התנהלותך בחקירה חשיבות מכרעת להמשך ניהול ההליכים המשפטיים. התנהלות נכונה בחקירה יש בה כדי למנוע או לכל הפחות לצמצם את הנזק העלול להגרם כתוצאה מן ההליכים הפליליים.

שלב ג' – טיפול המחלקה המשפטית

עם סיום החקירה, והיה ונמצא חשד לביצוע עבירות מס, יועבר התיק לידי המחלקה המשפטית.

על פי רוב הטיפול בתיקי מס ערך מוסף יעשה על ידי תובע מאחת מן היחידות המשפטיות ברשות המסים, בהתאם לאזור הגיאוגרפי בו נוהלה החקירה:
• מחלקה משפטית לתיקים אזור המרכז (תחת מחלקה זו עובדים תובעים בתחנות המע"מ האזוריות: מע"מ פתח תקווה, מע"מ ת"א, מע"מ גוש דן, מע"מ רחובות).
מחלקה משפטית לתיקי מס אזור חיפה.
• מחלקה משפטית לתיקי מס אזור הצפון/נצרת.
• מחלקה משפטית לתיקי מס אזור באר שבע.
• מחלקה משפטית לתיקי מס אזור אשדוד.
• מחלקה משפטית לתיקי מס אזור ירושלים.

במקרים מיוחדים ו/או חמורים יועבר התיק לטיפול הפרקליטות.

החלטת התובע הפלילי על המשך ניהול התיק

לאחר שבחן את חומר הראיות, יבחן התובע הפלילי מהי הדרך המשפטית הנכונה להמשך ניהול ההליכים המשפטיים:

א. החלטה על סגירת התיק מחמת העדר אשמה, העדר ראיות.
ב. החלטה על ביצוע השלמות חקירה.
ג. החלטה על הגשת כתב אישום, ובחירת סעיפי האישום: עבירות טכניות ו/או עבירות מהותיות.
ד. החלטה על סיום ההליכים המשפטיים בתיקים מהותיים על דרך של תשלום כופר כסף.
ה. החלטה על סיום ההליכים המשפטים בתיקים טכניים על דרך של הטלת קנס מנהלי.

חשיבות הטיפול על ידי עורך דין מומחה בעבירות מס ערך מוסף

• היה והינך עומד בפני הגשת כתב אישום או במידה והוגש כנגדך כתב אישום בעבירות על פי חוק מס ערך מוסף, קיימת חשיבות עליונה כי תפנה לקבל שירותי יעוץ וייצוג משפטי, מעורך דין מסים המתמחה בעבירות מס ערך מוסף. המדובר בנישה משפטית, אשר טעונה הכרות מעמיקה עם חוקי המס, עם ההנחיות הפנימיות של רשות המסים, ועם הפסיקה הרלוונטית.
• עורך דין מיסים ידע לנתב את קו ההגנה במסלולים הנכונים, באופן אשר יאפשר בחלק מן המקרים להביא למחיקת כתב האישום, להמרת עבירות מהותיות בעבירות טכניות, להמרת כתב האישום בתשלום קנס מנהלי, או בהגעה להסדר טיעון מקל בנסיבות התיק.

משרד עורך דין שלומי קלימיאן מתמחה בייצוג בעבירות מס ערך מוסף

למשרדנו ניסיון עשיר בייצוג עוסקים/אזרחים בכל שלבי ההליך הפלילי, למן הזימון לביקורת, עובר להליך החקירה וכלה בניהול הליכים משפטיים בפני הערכאות המשפטיות.

למשרדנו הצלחות רבות ויוצאות דופן בתחום, ובכלל זה:
• סיום הליכים משפטיים פליליים מבלי שננקטו סנקציות פליליות כלל.
• סיום הליכים משפטיים על דרך של תשלום כופר כסף או הטלת קנס מנהלי, מבלי שהוגש כתב אישום.
• עיכוב הליכים לאחר הגשת כתב אישום.
• המרת כתבי אישום בתשלום קנס מנהלי.
• סיום הליכים משפטיים פליליים בענישה מקלה, בין על דרך של הסדרי טיעון ובין על דרך של ניהול הליכים משפטיים עד תום.
• שחרור חשודים, ללא תנאי מעצר או בתנאי מעצר מקלים.

ליצירת קשר

התקשרו ל-03-5531914 או מלאו פרטים