מכס, מס קניה ובלו – הליכים אזרחיים/מנהליים

יבואן המבקש לייבא טובין לישראל נאלץ להתמודד עם מארג חקיקתי מורכב הנוגע ליבוא הטובין ושחרורם לצריכה בארץ, ובכלל זה הוראות הנוגעות להסדרת יבוא הטובין ארצה, כדוגמת קבלת רישיונות יבוא, עמידה בדרישות תקן וכדומה; ההסדרים העיקרים לעניין חוקיות היבוא מעוגנים, בפקודת המכס ובפקודת היבוא והיצוא.

בנוסף, נדרש היבואן להתמודד עם הוראות הנוגעות למיסוי היבוא, כדוגמת מכס, מס קניה והיטלים שונים.

בין המכס לבין היבואן עלולה להתגלע מחלוקת אודות תשלום המסים הנדרשים ביחס לייבוא הטובין, וזאת בשתי נקודות זמן עיקריות: האחת, כאשר הטובין טרם שוחררו מפיקוח המכס, והיבואן או בעל הטובין נדרש לשלם מכס, שהוא חולק על שיעורו או על עצם חיובו בתשלום.

השנייה, לאחר שחרור הטובין, במידה ומתגלה כי בשחרור קודם נעשתה טעות, והמכס אשר שולם לא היה המכס הנכון, או כאשר מתברר שמוצר ששוחרר בפטור ממכס, חייב למעשה בתשלום מכס.

עורך הדין שלמה קלימיאן מתמחה ובעל ניסיון עשיר, בייצוג יבואנים ויצואנים במחלוקות אזרחיות מול רשויות המס, בכל הנוגע למסי יבוא, קרי, מכס, מס קניה ומס ערך מוסף, וכן בנוגע להליכי חוקיות יבוא.

ליצירת קשר

התקשרו ל-03-5531914 או מלאו פרטים