סיפורי הצלחה – שוחרר חלק הארי של הרכוש התפוס בתוך פרק זמן, הקצר מחודש