סיפורי הצלחה – עונש מקל יוצא דופן של 400 שעות שירות לטובת הציבור