סיפורי הצלחה – בוטל כתב אישום בגין אי תשלום מע"מ ואי הגשת דו"חות במועד