סיפורי הצלחה – י.מ, עונש מקל יוצא דופן של 400 שעות שירות לטובת הציבור