סיפורי הצלחה – ביטול כתב אישום והמרה בתשלום קנס מנהלי